Partnerzy merytoryczni

XVII edycja Konferencji Naukowo-Technicznej

"Udział chemii energetycznej we wzroście efektywności urządzeń"

Tematyka konferencji:

Rada Programowa:

Historia konferencji

Miejsce konferencji

Hotel Stok ****
43-460 WISŁA, ul. Jawornik 52A

GPS: N 49° 39' 31'' 50''' E 18° 49' 35'' 93'''

www.hotelstok.pl

Program ramowy XVII Konferencji Naukowo-Technicznej

„UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ"

21.05.2018 r. (poniedziałek)

15:00 - 18:00 Rejestracja uczestników
18:00 - UROCZYSTE OTWARCIE WYSTAWY (Paweł Gawron - Dyrektor Biura Rozwoju Serwisu Chemicznego i Czyszczenia Przemysłowego)
20:00 - 22:00 Kolacja - kominek plenerowy

22.05.2018 r. (wtorek)

7:00 - 8:30 Śniadanie
9:00 - 9:30 OTWARCIE KONFERENCJI (Wojciech Majka – Prezes Zarządu Ecol Sp. z o.o., Paweł Gawron – Dyrektor Biura Rozwoju Serwisu Chemicznego i Czyszczenia Przemysłowego)
9:30 - 10:45 SESJA I - PRZYGOTOWANIE MEDIÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH, REŻIMY, WYTYCZNE
10:45 - 11:15 Przerwa na kawę
11:15 - 12:15 SESJA II - OLEJ CZY NOWOCZESNY SERWIS OLEJOWO-SMAROWNICZY?
12:45 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00 SESJA III - INNOWACYJNE TECHNOLOGIE CHEMICZNEJ I NIECHEMICZNEJ OBRÓBKI POWIERZCHNI
15:00 - 15:30 Przerwa na kawę
15:30 - 16:30 SESJA IV - CHEMIA I DIAGNOSTYKA DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE I REMONTOWE, PROBLEMY I ROZWIĄZANIA
19:30 - 21:00 Uroczysta kolacja w sali bankietowej

23.05.2018 r. (środa)

7:00 - 8:30 Śniadanie
9:00 - 10:15 SESJA V - DZISIAJ I JUTRO, CO DALEJ?
10:15 - 10:45 Przerwa na kawę
10:45 - 12:00 PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE XVII KONFERENCJI
12:00 - 13:00 Lunch i pożegnanie uczestników

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dotyczących programu konferencji.

Pobierz program ramowy w PDF

Historia Konferencji Naukowo-Technicznej

pn. „UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ"

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna pn. „UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ" jest kontynuacją cyklicznych spotkań środowiska chemików i energetyków, których tradycja sięga 1986 roku. Historia organizowanej od ponad 30 lat konferencji obrazuje, jak zmieniła się polska energetyka i jakie zmiany technologiczne i techniczno-organizacyjne przechodziły polskie elektrownie i elektrociepłownie.

Lata 60. i 70. były latami wielkich inwestycji w polskiej energetyce. To w tym okresie wybudowano bloki energetyczne 120 MW i 200 MW w Rybniku, Będzinie, Łaziskach Górnych, Krakowie, Stalowej Woli i pierwsze bloki 500 MW w Kozienicach. Potrzeba wymiany doświadczeń pomiędzy inżynierami na co dzień zajmującymi się eksploatacją bloków energetycznych, a specjalistami z ośrodków badawczo-pomiarowych, skłoniła inż. Adama Jakubika do zorganizowania w 1964 roku, wspólnie mgr. inż. Jerzym Dobosiewiczem i grupą inżynierów chemików wywodzących się ze Służby Chemicznej Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego (ZEOPd), pierwszej Ogólnokrajowej Konferencji Chemików Energetycznych w Katowicach.

W kolejnych latach ZEOPd wspólnie z Naczelną Organizacją Techniczną (NOT) organizowały spotkania pod nazwą „Problemy chemiczno-cieplne w elektrowniach i elektrociepłowniach”, które cieszyły się dużą frekwencją kadry inżynieryjno-technicznej i chemicznej. Po zmianach organizacyjnych w polskiej energetyce i powołaniu Południowego Okręgu Energetycznego (PdOEn) w miejsce ZEOPd, utworzony został Wydział Chemiczny PdOEn. To właśnie Wydział Chemiczny pod kierownictwem mgr. inż. Henryka Maciejewskiego i inż. Alfreda Śliwy, postanowił kontynuować tradycję spotkań chemików i zorganizować pierwszą, powtarzalną cyklicznie co dwa lata, Konferencję Naukowo-Techniczną pod nazwą „UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ".

Zmiany na scenie politycznej, jak i zmiany organizacyjne w polskiej energetyce spowodowały, że na przestrzeni 32 lat zmieniały się jednostki organizujące konferencję:

Rejestracja online
Rejestracja online i zgłoszenie referatów

Karta zgłoszenia uczestników w formacie PDF

Oferta i deklaracja świadczeń promocyjnych w formacie PDF

Patroni medialni

 • Zarządzanie finansowo-organizacyjne:
  Mariusz Groborz
  tel. 32 739 18 25
  e-mail: mariusz.groborz@ecol.com.pl
 • Marketing i organizacja konferencji:
  Mariusz Pietrzak
  tel. 32 739 63 75
  e-mail: mariusz.pietrzak@ecol.com.pl
 • Ewelina Fojcik
  tel. 32 739 63 75
  e-mail: ewelina.fojcik@ecol.com.pl
Back to top