Nowy termin XVIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Udział Chemii Energetycznej we Wzroście Efektywności Urządzeń” w Wiśle

Szanowni Państwo,
w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zdecydowaliśmy o zmianie terminu XVIII Konferencji "Udział chemii energetycznej we wzroście efektywności urządzeń" w Wiśle na 19-21 października 2020 r.

Decyzja jest podyktowana aktualnymi zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia oraz Ministra Zdrowia, dot. organizacji wszelkich imprez i dążenia do minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 zw. koronawirusem.
Miejscem wydarzenia nadal pozostaje Hotel STOK w Wiśle.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

  • Partner naukowy


  • Partner technologiczny


Partnerzy merytoryczni

Patronat honorowy

XVIII edycja Konferencji Naukowo-Technicznej

"Udział chemii energetycznej we wzroście efektywności urządzeń"
19-21.10.2020, Wisła

Tematyka konferencji:

Rada Programowa:

Komitet organizacyjny XVIII Konferencji:

Historia konferencji

Miejsce konferencji:

Hotel Stok ****
43-460 WISŁA, ul. Jawornik 52A
www.hotelstok.pl

GPS: N 49° 39' 31'' 50''' E 18° 49' 35'' 93'''


Termin konferencji:

19-21 października 2020 r.

Historia Konferencji Naukowo-Technicznej

pn. „UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ"

XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna pn. „UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ" jest drugą edycją organizowaną przez Ecol Sp. z o.o. z Rybnika.

Tradycja konferencji sięga 1986 roku i stanowi kontynuację cyklicznych spotkań środowiska chemików i energetyków organizowanych od ponad 30 lat. Konferencja obrazuje, jak zmieniła się polska energetyka i jakie zmiany technologiczne i techniczno-organizacyjne przechodziły polskie elektrownie i elektrociepłownie.

Lata 60. i 70. były latami wielkich inwestycji w polskiej energetyce. To w tym okresie wybudowano bloki energetyczne 120 MW i 200 MW w Rybniku, Będzinie, Łaziskach Górnych, Krakowie, Stalowej Woli i pierwsze bloki 500 MW w Kozienicach. Potrzeba wymiany doświadczeń pomiędzy inżynierami na co dzień zajmującymi się eksploatacją bloków energetycznych, a specjalistami z ośrodków badawczo-pomiarowych, skłoniła inż. Adama Jakubika do zorganizowania w 1964 roku, wspólnie mgr. inż. Jerzym Dobosiewiczem i grupą inżynierów chemików wywodzących się ze Służby Chemicznej Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego (ZEOPd), pierwszej Ogólnokrajowej Konferencji Chemików Energetycznych w Katowicach.

W kolejnych latach ZEOPd wspólnie z Naczelną Organizacją Techniczną (NOT) organizowały spotkania pod nazwą „Problemy chemiczno-cieplne w elektrowniach i elektrociepłowniach”, które cieszyły się dużą frekwencją kadry inżynieryjno-technicznej i chemicznej. Po zmianach organizacyjnych w polskiej energetyce i powołaniu Południowego Okręgu Energetycznego (PdOEn) w miejsce ZEOPd, utworzony został Wydział Chemiczny PdOEn. To właśnie Wydział Chemiczny pod kierownictwem mgr. inż. Henryka Maciejewskiego i inż. Alfreda Śliwy, postanowił kontynuować tradycję spotkań chemików i zorganizować pierwszą, powtarzalną cyklicznie co dwa lata, Konferencję Naukowo-Techniczną pod nazwą „UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ".

Zmiany na scenie politycznej, jak i zmiany organizacyjne w polskiej energetyce spowodowały, że na przestrzeni 32 lat zmieniały się jednostki organizujące konferencję:

Call for papers – zgłoś referat

Prześlij propozycję referatu, zostań prelegentem podczas XVIII Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ"!

Tematyka konferencji:

Propozycje merytorycznych referatów, związanych z tematyką konferencji, prosimy przesyłać na adres:
konferencje@ecol.com.pl do dnia 29.02.2020 r.

Zgłoszenie referatu powinno obejmować streszczenie na 1/2 strony A4 w języku polskim i angielskim.

Dla prelegentów 50% zniżki na koszty uczestnictwa.

Rejestracja uczestników

Rejestracja online
Rejestracja online uczestników konferencji

Koszty uczestnictwa w XVIII Konferencji:
2 100 PLN + VAT 23% (pakiet obejmujący nocleg w pokoju dwuosobowym)
2 600 PLN + VAT 23% (pakiet obejmujący nocleg w pokoju jednoosobowym)

Pakiet uczestnictwa obejmuje: koszty uczestnictwa w sesjach tematycznych, materiały konferencyjne, nocleg w hotelu, wyżywienie.

Wystawa i reklama na XVIII Konferencji

Oferta świadczeń promocyjnych

Szczegółowa oferta świadczeń reklamowych na XVIII Konferencji znajduje się w formularzach:

OFERTA PROMOCJI I DEKLARACJA SPONSORA / DEKLARACJA ŚWIADCZEŃ REKLAMOWYCH

FORMULARZ ZAMÓWIENIA STOISKA PROMOCYJNEGO

Formularz PDF zawiera aktywne pola, aby je wypełnić, należy plik otworzyć w programie Adobe Reader

Zachęcamy do kontaktu.
Chętnie stworzymy dla Państwa indywidualny pakiet świadczeń reklamowych dopasowany do Państwa potrzeb.

Patroni medialni

Back to top